Guldsmed-png

Bischoff Academy

efteraar25

Smørmosen, Herlev 2014

Fotos: Hans G. Bischoff

LMHR80-20 E-learning    Hvad er det

light
medium
heavy
medium

Gode råd, før du starter på dit kursus

carousel-3
tv-tekst01

Retur til Login kursister

8020-370a

Læs om licensregler, fagligt indhold mv.

domænekoncept37
Guldsmed-png

Gennemgang af kursus

Lyd, pauser og afspil

Valg af browser

notebook

Brug notatbog og blyant med viskelædder

question01
study

Gennemfør dit kurus og fordel over flere dage

study
lydknap

Slå lyd fra

pauseknap

Pause knap

playknap

Afspil video

IE-logo
GC-logo
FF-logo
ME-logo
OP-logo

Svar på opgaver for hvert 2. modul

Gennemgå kurset igen efter behov

Guldsmed-png
light
medium
heavy
medium

Light

Medium

Heavy

Repeat

I de fleste af vore kurser er BA-LMHR80-20 (c) E-learning system  implementeret med følgende moduler.

 1. L: Light modul: en kort gennemgang af hele pensum - Du får et hurtigt overblik
 2. M: Medium modul: en kort gennemgang af hele pensum med nogle få eksempler. Du får et hurtigt indblik.
 3. H: Heavy moduler: Der er både moduler med tale, og moduler med tale tekst målrettet hørehæmmede. Selve kurset er detaljeret, med eksempler, og efterfulgt af opgaver (Multiple Choice) - Du får en grundig indsigt  (Bemærk: I vores prøve udgave af kursus 11, som er gratis, findes kun moduler med tale)
 4. R: Repeat: Alle vore kurser med R markering har særlige repetitionsmoduler på Medium niveau, der hjælper kursisten med at genopfriske det tidligere indlærte pensum. Disse moduler udvikles fortsat i takt med kursisternes tilbagemeldinger.
 5. 80-20: Alle E-learning moduler er opbygget efter vores unikke undervisningssystem med vægt lagt på visuel indlæring. Alle undervisningssider er opbygget med i gennemsnit 80% illustrationer og kun 20% tekst. Læs anmeldelser her - og prøv et gratis kursus

Kursusopbygning

80-20 system 01
8020-253

BA undervisningen sker faseopdelt:

 • Velkomst, og en kort gennemgang af kursusprogrammet
 • En fase af undervisningsprogrammet gennemgås
 • Kort repetition af den gennemgåede fase
 • Næste fase af undervisningsprogrammet gennemgås
 • Kort repetition af den gennemgåede fase
 • Denne procedure fortsætter fortsætter, til alle faser er gennemgået
 • Til slut gives der en kort gennemgang af hele kurset igen
 • Kursisten skal løse nogle multiple choice opgaver med op til 18 spørgsmål, med 3 svarmuligheder til hver, hvoraf kun det ene svar er rigtigt. Svarene findes på en af de sidste sider i kurset.

Forudsætninger for at få en optimalt udbytte af kurset:

 • At kursisten nøje følger undervisningsmetoden, selv om det måske for nogle kan forekomme langsommeligt og kedeligt med al den repetition - men det virker for de fleste, og netop den kendsgerning, at der typisk er tale om illustrationer gør, at det alt andet lige er nemmere at repetere.
 • At kursisten så vidt, som det nu er muligt, prøver det indlærte i praksis - d.v.s., er man medarbejder i en virksomhed, som har godkendt uddannelsen, så ligger dette krav implicit i denne forudsætning.
 • Teori er en ting, men kompetenceudvikling kan man kun få, ved at gå ud og gøre det, som man har lært.
 • At kursisten med måske en måneds mellemrum gentager kurset - en repetition og genopfriskning af det faglige indhold, som vil give kursisten en forståelse for de ting, som ikke lige blev helt forstået under første gennemgang.

Hvad så med et evt.  videre uddannelses forløb:

 • Erfarer kursisten, at vedkommende har  brug for en mere specialiseret viden om stoffet, findes der masser af kursustilbud på markedet, hvor vægten ofte mere er lagt på kvantitet og detaljer af det faglige stof, men glem ikke:
 • kursisten har med vores underevisningssystem og undervisningsmetodik fået lagt grunden til en evt. specialistuddannelse, og dermed en god start på dén.

Med BA undervisningsmodulerne får kursisten

 • En step by step teoretisk introduktion til stoffet,
 • En teoretisk introduktion og viden, som straks kan og bør bruges i praksis
 • En solid introduktion til et videre - og mere specialiseret uddannelsesforløb,
 • En effektiv måde at repetere tidligere udannelse i samme fagområde på.
 • En god måde at få indblik i et fagområde på, hvis man er jobsøgende, og vil finde ud af, hvilket fagområde, der er mest interessant.
Guldsmed-png
uddannelser-tekst10
uddannelser-tekst11
Guldsmed-png

Bischoff  Academy v/Hans Georg Bischoff holds the copyright to all material on  bischoff-academy.dk/com  Transmission or copying of this material without  the written permission from bischoff-academy v/Hans Georg Bischoff is  illegal, and will result in prosecution with claims for compensation.  If you want to further give or copy material, written contact should be  made to Bischoff Academy v/Hans Georg Bischoff, who will take the  decision whether permission for further transmission or copying can be  given.