Guldsmed-png

Bischoff Academy

adm03
adm01

1. Registrering  til kursus og Test Din Viden

1

 1. Når registreringen er færdig, så gå ind og login på de nyregistrerede kursister således, at I sikrer jer, at login virker, før bruger-id og password udsendes
 2. Er der problemer, så kontakt Bischoff Academy på tlf. 21411781
 3. Er vi ikke lige ved telefonen, så indtal en besked med virksomhedsnavn, navn på kontaktperson og tlf. nr., så kontakter vi jer hurtigst muligt, og hvis det ikke er en hastesag, så skriv til vores mailadr. bischoff-as@mail.dk

Bischoff Academy 

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

2. Kontrol med login på kursus- og eksamen platformene

2

 1. Disse oversigter viser, hvem der har logget ind på kursus- hhv Test Din Viden platformene.
 2. Når en kursist har logget ind, bliver der sendt en mail til en administrator, samme dag med dato, klokkeslæt og øvrige registreringsoplysninger.
 3. Med passende mellemrum bør registreringerne slettes. Brug “Del” knappen. Der kan af sikkerhedsmæssige grunde kun slettes en registrering ad gangen. Slettes der ved en fejltagelse registreringer, kan de ikke genoprettes, og man har således kun de fremsendte mailoplysninger jf. pk.t. 2
 4. Vær opmærksom på registreringsloven. Det er vigtigt, at medarbejderne oplyses om, at ansvarlig afdeling ved, hvem der logger ind, og dermed kan se, at systemet fungerer, og at kun godkendte medarbejderere logger ind.
 5. Bischoff Academy påtager sig intet ansvar for misbrug af disse login oplysninger. Ansvaret ligger alene på lejer af e-learning domænet.

Bischoff Academy login

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

3. Kontrol med besvarelser af Test Din Viden opgaver

3

 1. Disse oversigter viser, hvad kursister, der har gennemført en Test Din Viden har svaret, og hvilke svar, der er korrekte
 2. Ansvarlig afdeling får en mail straks efter, at medarbejderen har trykket på send knappen. Mailen har samme oplysninger + dato og klokkeslæt
 3. Med passende mellemrum bør registreringerne slettes. Brug “Del” knappen. Der kan af sikkerhedsmæssige grunde kun slettes en registrering ad gangen. Slettes der ved en fejltagelse registreringer, kan de ikke genoprettes, og man har således kun de fremsendte mailoplysninger jf. pk.t. 2
 4. Vær opmærksom på registreringsloven. Det er vigtigt, at medarbejderne oplyses om, at ansvarlig afdeling får de indsendte svar på TDV.
 5. Bischoff Academy påtager sig intet ansvar for misbrug af disse oplysninger. Ansvaret ligger alene på lejer af e-learning domænet.

Bischoff Academy online eksamen - ikke aktiverede

Online eksamen med MC og Case

Ikke aktiveret

Ikke aktiveret

4. Diverse adgange - ikke aktiverede

4

I har her adgang til pt. 11 funktioner:

 1. Support: Når medarbejdere skriver til Support, får I en mail. Denne adgang er en administrativ adgang, hvor I, når I har besvaret forespørgslen, kan slette forespørgslen fra databasen, og samtidig bruge den som kontrol, hvis I får klager om, at I ikke har besvaret en forespørgsel. I kan her se, om der reelt er indkommet en forespørgsel eller ikke.
 2. FAQ: Denne adgang er jeres  mulighed for at styre, hvilket emner (søgeord), medarbejderne kan søge på. I kan vælge, hvilke spørgsmål, der skal indskrives under disse søgeord, og samtidig indskrive svarene. I kan selvfølgelig modsatrettet slette evt. ikke relevante søgeord hhv. spørgsmål/svar
 3. News-mail: Her kan man se registreringer fra besøgende, der ønsker at få tilsendt news mails
 4. News mail - nej tak: Folk skal kunne melde fra til modtagelse af news mail, så denne adgang bør benyttes med passende mellemrum.
 5. Email our URL: Her kan man se statistik over, hvor mange henvisninger besøgende har sendt til denne website
 6. News artikler: I har adgang til at tilføje news til medarbejderne om tilgængelige kursus, instruktioner om brugen af uddannelsesdomænet etc. I kan modsatrettet slette udgåede artikler og anden information således, at news siden altid er opdateret.
 7. Testimonials: Her kan I godkende hhv. ikke godkende de forslag-kommentarer mv., som medarbejderne har indskrevet via uddannelsesportalen. De godkendte forslag, kommentarer mv. vil kunne ses af alle de medarbejdere, der har adgang til uddannelsesdomænet.
 8. Registrering fk: her kan man følge med i registreringer fra de besøgende på anmodning om at få fri kursus
 9. Gæstebog: Adgang til administrator login for gæstebog, hvor evt. indlæg skal godkendes eller slettes
 10. Outdoor program: Administration af bestillinger på besøg i virksomheden med foredrag om e-learning mv. - heldagsprogram
 11. Virksomheder - registrering af medarbejdere: Medarbejdere i forbindelse med en virksomhedslicens skal have adgang til kursus-eksamen mv.

Som fast regel skal man slette registreringer en gang om måneden, eller straks, når der ikke er brug for dem mere.